Lifestylist Vonny

Cognitieve mindfulness therapie

Wat is het?

Mindfulness betekent bewust je aandacht ergens oprichten, op het hier en nu, los van oordelen over wat je waarneemt.
In de volksmond zegt men, even je apen in je hoofd stil laten zijn!

Mindfulness, wat in het Sanskriet Vipassana heet, komt uit het Boeddhisme en is een meditatievorm wat letterlijk betekent: de dingen zien zoals ze werkelijk zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat depressieve mensen die met deze therapie behandeld worden minder kans hebben op een terugval.
Een belangrijk aspect is dat ook lichamelijke ervaringen en gevoelens worden gezien als mentale gebeurtenissen. Het toestaan van je pijn zonder de pijn weg te willen laten drukken helpt je juist om het los te laten.

                                                                           Voor wie

■ Chronische pijnklachten

■ Chronische vermoeidheid

■ Burn-out

■ Voor mensen met depressie om terugval te voorkomen

■ Voor mensen die gemotiveerd zijn om te veranderen en hier tijd en aandacht aan willen besteden.

■ Angst en spanningsklachten

■ Slaaploosheid

■ Eetproblematiek


De cursus bestaat uit een bepaalde periode van acht weken en een opbouw waarin ook huiswerkopdrachten wordt gegeven.
De oefeningen zijn gericht op aandachtsoefeningen, ontspanningsoefeningen en ademhaling.

Een belangrijke tool is de ‘ 3 minuten adempauze’ , dit is een manier om op moeilijke momenten in drie stappen, die ieder een minuut duren, ruimte te creëren voor een nieuwe bewuste manier van reageren in plaats van de reactie die je gewend bent.

Verder komt naar voren in de therapie; het leren herkennen van opvallende negatieve gedachten en plezierige activiteiten invoeren.

Het uiteindelijke doel is dat cliënten leren om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om met beter passende gedragspatronen te reageren.


Doel 

■ Leren los te komen van de automatische piloot in het dagelijks leven en in het omgaan met je klachten hierin.

■ Leren accepteren van het hier en nu.

■ Leren gevoelens van onbehagen te verdragen

■ Leren meer in je lichaam te komen, waardoor je je grenzen beter kunt herkennen en minder in je hoofd zit.

■ Leren op een afstandje te kunnen kijken naar gedachten, waardoor je de negatieve spiraal van piekeren kunt doorbreken en bewust je gedrag kunt kiezen. Dit in plaats van een automatische reactie.


Hoe gaat het in zijn werk

Na het invullen van het intakeformulier volgt een gesprek. In dit gesprek wordt duidelijk of het om individuele therapie gaat of in groepsverband. Dit heeft er ook mee te maken of er op dat moment een groep gaat starten.

Vervolgens duurt het programma 8 weken waarin er de eerste 5 keer elke week contact is en daarna om de week. De sessie duurt ongeveer 2 – 3 uur per keer. Na elke sessie krijgt de cliënt huiswerk mee naar huis waarvan de bedoeling is dat deze ermee aan de slag gaat. Dit huiswerk zal dagelijks een uur in beslag nemen als je het goed wilt doen.

De gedachten hierachter is dat de cliënt op deze manier zelf leert om mindfulness in te bedden in zijn of haar huidige leefwijze.

Als je van tevoren weet dat je deze investering en discipline niet hebt dan is het beter niet aan deze therapie te beginnen.

De kosten van deze therapie bedragen in groepsvorm 347€ pp en individuele therapie kost 497€ voor het totale traject van 8 weken. Tevens krijg je een werkboek mee waar de oefeningen in staan beschreven.

Het kan individueel of in een groep worden gegeven. Voor de groepsvorm geldt, minimaal 3 aanmeldingen en maximaal 6 aanmeldingen.
Voor individuele therapie geldt een tijdsduur van 1,5 uur per keer.