Lifestylist Vonny

Familieopstelling

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij een deelnemer een vraagstuk inbrengt waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, vaak familieleden van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als 'representant'.

Bij het familiesysteem horen dus je (biologische)ouders, grootouders, ooms, tantes, neven, nichten en verdere voorouders. Maar ook geloofsovertuigingen, land van herkomst, gebeurtenissen of de context waarin werd geleefd. Het is een systeem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.

Familieopstellingen is een systemische manier van werken wat anders is dan de meeste vormen van therapie. Je betrekt bij familieopstellingen het hele systeem. Het brengt jouw connecties in kaart. In het leven ben je niet alleen en nooit geweest ook. Je bent je hier vaak niet van bewust maar de mensen om je heen bepalen voor een groot deel jouw leven en vormen je tot wie je bent. Een familieopstelling kan helpen om een beter inzicht te krijgen in jouw relaties en laten je zien waar jouw krachten en je verbeterpunten liggen. Op vaak wonderlijke en ontroerende manier ontstaat er inzicht in de onbewuste patronen die ten grondslag liggen en die al vele jaren doorgegeven worden; generatie op generatie.

De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Er wordt in dit verband niet gesproken van een familieopstelling maar een organisatieopstelling.